Ośrodek terapii i wspierania rozwoju Holi to miejsce, w którym rekomendujemy stanowisko głoszące prymat całościowego ujmowania zjawisk w kontekście terapeutycznym i samorozwojowym.

Jesteśmy przekonani, że cechy jakiejkolwiek całości są jakościowo odmienne od cech jej elementów składowych, a całość jest czymś więcej niż tylko sumą tych składników. Występują w niej wzajemne powiązania, oddziaływania i zależności między elementami, tworzy się struktura z jej swoistą dynamiką.

Ośrodek terapii i wspierania rozwoju HOLI to miejsce wielopłaszczyznowych oddziaływań na człowieka.

Pracujemy z dziećmi i dorosłymi z różnymi problemami zdrowotnymi. Prowadzimy terapię osób z wadami postawy, skoliozami, zespołami bólowymi, zmianami zwyrodnieniowymi. Opiekujemy się dziećmi z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego oraz problemami integracji sensorycznej.

Holistycznie oznacza kompleksowo – rozważamy kontekst całego organizmu.Człowiek to dla nas niepodzielna całość obejmująca ciało, umysł i emocje. Choroba to sygnał zaburzenia w tych obszarach. Naszą misja jest przywracanie równowagi.

Równowaga psychiczna wpływa na równowagę mięśniową, a ta kształtuje nasze ciało.

Łącząc oddziaływania w tych obszarach funkcjonowania (ciało, umysł, emocje) wspieramy osoby w odnajdowaniu własnych rozwiązań, niwelowaniu dolegliwości fizycznych i psychicznych.

To co nas odróżnia to interdyscyplinarne podejście do zdrowia jako nadrzędnej wartości, dlatego w naszym Ośrodku skupiamy specjalistów z wielu różnych dziedzin związanych z psychologią i psychoterapią, fizjoterapią i terapią SI (Integracja Sensoryczna), coachingiem i rozwojem osobistym, filozofią oraz profilaktyką zdrowotną.

Po za fachową pomocą gwarantujemy coś bezcennego; empatię, wrażliwość i otwartość.

Oferta